Ważnym elementem wychowania w naszym przedszkolu jest program wychowania artystycznego „Wychowania przez sztukę” które odpowiada potrzebie kształtowania równowagi psychicznej współczesnego człowieka. Ma sprawić, że człowiek będzie żył w sposób spontaniczny i twórczy. Ma również umożliwić mu osiągnięcie harmonii życia umysłowego, uczuciowego i intelektualnego.


Wychowanie przez sztukę służy rozwinięciu i wzbogacaniu:

  • wiedzy o świecie ,zrozumieniu spraw ludzkich, w tym także samego siebie,
  • wrażliwości moralnej oraz aktywnego stosunku do rzewzycistościci społecznej,
  • postaw twórczych, wyobraźni oraz uczuciowego życia
  • pełnej i harmonijnej osobowości,
  • wzbogacaniu i pogłębianiu potrzeb i zainteresowań kulturalnych.