Rekrutacja dzieci do Przedszkola Magic Fish trwa cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest zawarcie Umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej oraz dokonanie wpłaty wpisowego. Dzieci przyjmowane są do przedszkola z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.  Liczba miejsc jest ograniczona – istnieje 7 grup po 18 dzieci w każdej. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej placówki przed dokonaniem zapisu. 

Mamy jeszcze wolne miejsca w grupie dla dzieci urodzonych w 2017r. 

Serdecznie zapraszamy!