3-latki Delfinki

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

7.00-8.30

Indywidualna praca z dzieckiem/ children’s arrival 

7.00-8.30

Indywidualna praca z dzieckiem/ children’s arrival

7.00-8.30

Indywidualna praca z dzieckiem/ children’s arrival

7.00-8.30

Indywidualna praca z dzieckiem/ children’s arrival

7.00-8.30

Indywidualna praca z dzieckiem/ children’s arrival

9.00-9.30

Śniadanie / breakfast

9.00-9.30

Śniadanie/breakfast

9.00-9.30

Śniadanie/ breakfast

9.00-9.30

Śniadanie/ breakfast

9.00-9.30

Śniadanie    / breakfast                      

9.30-10.30

Aktywność na świeżym Powietrzu / outside activity

9.30-10.30

 Aktywność na świeżym Powietrzu / outside activity

9.30-10.30

Aktywność na świeżym Powietrzu / outside activity.

9.30-10.30

Aktywność na świeżym Powietrzu / outside activity.

9.30-10.30

Aktywność na świeżym Powietrzu / outside activity

10.30-11.00

Zajęcia edukacyjne/ didactic activities

10.30-11.00

J. angielski / English/

10.30-11.00

Zajęcia edukacyjne/ didactic activities

10.30-11.00

J. angielski / English/

10.30-11.00

Zajęcia edukacyjne/ didactic activities

11.00-11.10

II śniadanie/ snack

11.00-11.10

II śniadanie/ snack

11.00-11.10

II śniadanie/ snack

11.00-11.10

II śniadanie/ snack

11.00-11.10

II śniadanie/ snack

11.10-11.30

Zajęcia muzyczno – ruchowe/  music & movement

11.20-11.50

Zajęcia edukacyjne/ didactic activities

11.20-11.50

J. angielski / English/

11.10-11.30

Zajęcia teatralne/literacko-teatralne/ drama

11.20-11.50

Logopedia/ speech therapy

11.50-12.10

J. angielski/ English/

11.50-12.10

Warsztaty edukacji społecznej

11.50-12.10

Zajęcia taneczne/ dance classes

11.50-12.10

Zajęcia muzyczno – ruchowe/  music & movement

11.50-12.10

Zajęcia muzyczno – ruchowe/  music & movement

12.10-12.30

Art.&Design

12.10-12.30

Little Scientists

12.10-12.30

Math Fun

12.10-12.30

Zajęcia edukacyjne/ didactic activities

12.10-12.30

J. angielski / English/

12.30-13.00

Obiad / lunch

12.30-13.00

Obiad / lunch

12.30-13.00

Obiad/ lunch

12.30-13.00

Obiad /lunch

12.30-13.00

Obiad /lunch

13.00-14.00

Odpoczynek / rest time

Story Reading

13.00-14.00

Odpoczynek / rest time

Story Reading

13.00-14.00

Odpoczynek / rest time

Story Reading

13.00-14.00

Odpoczynek / rest time

Story Reading

13.00-14.00

Odpoczynek / rest time

Story Reading

14.00-14.30

Swobodne zabawy/ play

14.00-14.30

Swobodne zabawy / play

14.00-14.30

Zajęcia muzyczno – plastyczne / music and art. Classes/Zaj.plastyczne z elem. Historii sztuki

14.00-14.30

Swobodne Zabawy/ play

14.00-14.30

Swobodne Zabawy/ play

14.30-14.45

I podwieczorek / snack

14.30-14.45

podwieczorek/ snack

14.30-14.45

I podwieczorek/ snack

14.30-14.45

I podwieczorek/ snack

14.30-14.45

I podwieczorek/ snack

14.45-15.30

Aktywność na świeżym powietrzu/ walk

14.45-15.30

Aktywność na świeżym Powietrzu/ walk

14.45-15.30

Aktywność na świeżym Powietrzu/ walk

14.45-15.30

Aktywność na świeżym Powietrzu/ walk

14.45-15.30

Aktywność na świeżym Powietrzu/ walk

15.30-16.00

 zajęcia dodatkowe/ additional activities

15.30-16.00

zajęcia dodatkowe/ additional activities

15.30-16.00

zajęcia dodatkowe/ additional activities

15.30-16.00

zajęcia dodatkowe/ additional activities

15.30-16.00

zajęcia dodatkowe/ additional activities

16.00-16.30

II podwieczorek/ snack

16.00-16.30

II podwieczorek/ snack

16.00-16.30

 II podwieczorek/ snack

16.00-16.30

II podwieczorek/ snack

16.00-16.30

II podwieczorek/ snack

16.30-18.30

Odbiór dzieci/ children’s pick up

16.30-18.30

Odbiór dzieci/ children’ s pick up

16.30-18.30

Odbiór dzieci/ children’ s pick up

16.30-18.30

Odbiór dzieci/ children’s pick up

16.30-18.30

Odbiór dzieci/ children’s pick up

logo