Przejdź do treści

Polsko-Angielskie Przedszkole Artystyczne 

MAGIC FISH 

zaprasza na

II Warszawski Festiwal Teatrów Przedszkolnych

„Magiczna Konwalia”

            Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków do wzięcia udziału w magicznej zabawie. Wierzymy, że atmosfera teatru, żywy kontakt ze sceną i aktorami jest dla dzieci ogromnie wartościowy. 

            FESTIWAL MAGICZNA KONWALIA - służy nie tylko popularyzacji sztuki teatralnej wśród dzieci, ale także kształtowaniu kultury teatralnej i wyrabianiu właściwych nawyków podczas obcowania z kulturą.

  

II edycja Festiwalu „Magiczna Konwalia”, będąca podsumowaniem pracy artystycznej  roku szkolnego 2015/16

odbędzie się 15 kwietnia 2016 roku w Centrum Kultury Wilanów ul. Kolegiacka 3

Szczegółowe informacje, tegoroczny regulami i karta zgłoszeń dostępne w pliku - do pobrania poniżej

  • Kompletnie wypełnione karty zgłoszeń, scenariusz oraz zgody rodziców lub prawnych opiekunów dzieci na wykorzystanie wizerunku w ramach promocji Festiwalu należy dostarczyć  na adres: festiwal.magicznakonwalia@gmail.com do dnia 18.03.2016. 
  • O kwalifikacji zespołów do udziału w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.
  • Każda grupa teatralna zobowiązuje się do zaprezentowania jednego pokazu teatralnego o czasie nie przekraczającym 20 minut.
  • Organizatorzy ustalają kolejność prezentacji uwzględniając formę i charakter pokazów. Prosimy aby ustalenia te były przestrzegane.
  • Jury będzie brało pod uwagę dobór repertuaru, inscenizację, reżyserię, muzykę oraz wykonanie i ogólny wyraz artystyczny.

 ZAPRASZAMY Wszystkie Przedszkola !!!