Przejdź do treści

Opieka medyczna

Program profilaktyki zdrowotnej "Zdrów jak Rybka"

Proponujemy rodzicom program, który ma na celu wykluczenie nieprawidłowości rozwojowych ich pociechy. Badania obejmują dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia:
W skład programu wchodzą:

1. Badania pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe z oceną tempa rozwoju fizycznego i psychoruchowego dziecka, które obejmują:

- pomiary masy i długości ciała z odniesieniem do norm wyznaczonych przez siatki centylowe
- orientacyjna ocena rozwoju psychoruchowego
- badanie wzroku i słuchu, ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
- ocena rozwoju mowy
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi
- wykrywanie zaburzeń statyki ciała
- ocena wykonania szczepień ochronnych

2. Konsultacja dentysty i ocena stanu uzębienia mlecznego

- kontrola higieny jamy ustnej
- profilaktyka próchnicy
- profilaktyka ortodontyczna, zapobieganie wadom zgryzu, ocena funkcji żucia

3. Konsultacja ortopedyczna:

- diagnozowanie wad postawy

Ponadto, w przypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości w rozwoju dziecka, lekarz zaleca dodatkowe badania diagnostyczne lub skierowanie do odpowiednich specjalistów.

Opieka psychologiczna

Dzieci są pod opieką psychologiczną. Psycholog prowadzi konsultacje z nauczycielami, regularne obserwacje dzieci, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.

Opieka logopedyczna

Dzieci objęte są opieką logopedyczną. Logopeda przeprowadza badania dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Prowadzi również zajęcia logopedyczne, podczas których wykonuje z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dba o prawidłową wymowę głosek, wykonuje ćwiczenia oddechowe.