Przejdź do treści

Wizja

  1. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze
  2. Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności Twojego dziecka
  3. Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu
  4. Naszych wychowanków cechuje otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata
  5. W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju
  6. Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
  7. Nowatorsko i funkcjonalnie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych

Misja

  1. W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka)oraz programy autorskie
  2. Stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego
  3. Rozwijamy kreatywność, wyobraźnię i twórczość, umożliwiamy kontakt z różnymi formami sztuki dostosowanej do wieku dziecka
  4. Wspomagamy dzieci w rozwijaniu i odkrywaniu indywidualnych uzdolnień
  5. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
  6. Uczymy szacunku dla odmienności, dla uczuć i potrzeb innych ludzi; umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
  7. Zapewniamy dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, troskliwą opiekę i akceptację
  8. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu na odkrycie i pielęgnowanie jego wrodzonych talentów.
  9. Poprzez program „Magic Fish” pomagamy we wzmacnianiu psychiki dziecka tak, aby potrafiło ono radzić sobie z trudnościami
  10. Dbamy o dobre relacje z rodzicami poprzez otwartą i jasną komunikację wzajemnych oczekiwań
  11. Wspieramy rodziców w procesie wychowania dziecka

Naszym celem jest wykorzystanie wartości estetycznych i artystycznych do ukierunkowania aktywności, wyzwolenia emocji, rozwoju ekspresji i samorealizacji dziecka.