Przejdź do treści

Naszym głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia . W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli w tym jeden anglojęzyczny. Dzieci w swych najmłodszych latach są najbardziej ciekawe świata, dzięki czemu przez swobodną  zabawę i bez najmniejszych obciążeń mogą przyswajać język obcy.

W przedszkolu Magic Fish realizujemy English National Curriculum oraz autroski program Magic Fish (uwzględniający polską podstawę programową) . Obie podstawy programowe są połączone. 

Nursery (2-3 latki) Early Years Fundation Stage. 

 RECEPTION CLASS (4 latki) 

Year one (5 latki) realizowany program przygotowania szkolnego (zerówka) oraz English National Curriculum (year one).

W  przedszkolu "Magic Fish" język angielski towarzyszy dzieciom codziennie, podczas jednostek edukacyjnych, obejmujących min. intensywną naukę języka angielskiego, zajęcia artystyczne, plastyczne, gimnastyczne, słuchanie bajek, naukę liczenia i logicznego myślenia, a także podczas posiłków i zabaw w ogrodzie. Nauczyciele anglojęzyczni zwracają się do dzieci po angielsku, dzięki temu maluszki bardzo szybko przyswajają  prawidłową  wymowę, akcent i intonację. Sprawnie opanowują podstawowe zwroty potrzebne w codziennej  komunikacji i potrafią zastosować je w odpowiednich kontekstach. W ramach programu odbywają się również kowersacje z native speaker.

Nasz autorski program edukacyjno-wychowawczy „ Magic Fish ” koncentruje się na harmonijnym – artystycznym rozwoju dziecka, nauce wyrażania emocji, budowaniu wiary we własne siły i poczucia własnej wartości. Program zapewnia dziecku szczęśliwszy rozwój, wyostrza wrażliwość, wywiera wpływ na wyobraźnię, inteligencję i wychowanie moralne.

Wychowanie przez sztukę służy rozwinięciu i wzbogacaniu:

  • wiedzy o świecie, zrozumieniu spraw ludzkich, w tym także samego siebie
  • wrażliwości moralnej oraz aktywnego stosunku do rzeczywistości społecznej
  • postaw twórczych, wyobraźni oraz uczuciowego życia dziecka