Przejdź do treści

W ramach czesnego oferujemy:

 1. W każdej grupie opiekę dwóch wykwalifikowanych pedagogów. Jeden z nich mówi tylko i wyłącznie w języku angielskim.  Grupy 15-18 osobowe
 2. Codzienne zajęcia edukacyjne po polsku i angielsku
 3. Codzienne zajęcia: glottodydaktyka, dziecięca matematyka, zajęcia przyrodnicze z elementami fizyki i chemii.
 4. 3x / w tygodniu zajęcia muzyczno-ruchowe
 5. 1x / w tygodniu zajęcia taneczne
 6. 1x / w tygodniu zajęcia teatralne
 7. 3x / w miesiącu zajęcia plastyczno-muzyczne
 8. 1x / w miesiącu zajęcia plastyczne z elementami Historii Sztuki
 9. 1x / w tygodniu logopedia
 10. 1x / w tygodniu zajęcia z psychologiem „Inteligencja emocjonalna* - adaptacja społeczna”
 11. W grupie 5-latków realizowany program przygotowania szkolnego (zerówka) oraz British Curriculum 
 12. 5 nielimitowanych posiłków dziennie - własna kuchnia (uwzględniamy diety)
 13. Urodziny w przedszkolu
 14. Codzienne aktywności na świeżym powietrzu.

* Inteligencja emocjonalna – inaczej umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi – pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka . Ludzie o szeroko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej lepiej radzą sobie w sytuacjach społecznych, w kontaktach z otoczeniem, w nauce, odnoszą więcej życiowych sukcesów. Dzieci empatyczne, posiadające rozwinięte kompetencje społeczne, są bardziej lubiane przez innych, łatwiej im nawiązywać przyjaźnie. Nowe relacje wiążą się z kolejnymi doświadczeniami, pozwalają na uczenie się od rówieśników, co jest czynnikiem stymulującym rozwój.

Ponadto, tworzymy społeczność nastawioną na dialog, wspierającą się w działaniach, inspirującą i motywującą wzajemnie do działania na rzecz naszych pociech. W naszym przedszkolu ciągle "coś się dzieje":

 • Co miesiąc zapewniamy dodatkowe atrakcje, tj. wycieczki, wycieczki plenerowe, wizyty ciekawych osobistości, teatrzyki, koncerty;
 • Raz w miesiącu odbywają się warsztaty: malarskie, ceramiczne, literackie, muzyczne, kulinarne itp.;
 • Organizujemy konkursy rodzinne, które są podsumowaniem naszych warsztatów.
 • Dzieci objęte są opieką lekarzy specjalistów. Co roku w ramach programu "Zdrów jak rybka" prowadzą oni badania kontrolne
 • Aktywizujemy rodziców poprzez festiwale tj. "Rodzice Dzieciom" i programy tj. "Rodzice dla Magic Fish"
 • Promujemy i rozwijamy talenty podczas licznych przedstawień teatralnych (realizowanych już od najmłodszych grup) oraz corocznego Dnia Talentów
 • Organizujemy spotkania rodzinne - świętujemy Dzień Dziadków i Dzień Rodziny, rok kończymy wielkim Piknikiem Magic Fish
 • Z inicjatywy nauczycieli prowadzimy projekty o różnorodnej tematyce, niektóre z nich, tj. dotyczący edukacji ekologicznej "Green Magic Fish", na stałe wpisały się do przedszkolnego kalendarza
 • Co tydzień wysyłamy newsletter z bieżącymi informacjami oraz jadłospisem
 • Naszymi partnerami są:

British Council:   www.britishcouncil.pl

Szkoła Muzyczna:  www.leszetycki.edu.pl

Telewizja TVN i DDTVN: www.dziendobry.tvn.pl

Kubusiowi Przyjaciele Natury: www.przyjacielenatury.pl 

Mat Dance Studio: www.matdancestudio.pl

Ashira Karate Warszawa: www.powerkarate.waw.pl

Centrum Języka Francuskiego La Petite France: www.petitefrance.pl