Przejdź do treści

Dyrektor i założyciel przedszkola

Dyrektor, założyciel i właściciel Przedszkola Magic Fish oraz Szkoły Edison. Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta dziecięcy

Założycielem i dyrektorem  przedszkola jest Agnieszka Olszewska absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Pedagogicznym o specjalności Edukacja Początkowa. Absolwentka studiów glottodydaktycznych prof. B. Rocławskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Oświatą.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktyczno- wychowawczej w placówkach oświatowych oraz niezbędne przygotowanie merytoryczne z zakresu pedagogiki, wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej.

Propagatorka i entuzjastka pedagogiki alternatywnej. Pasjonatka nowych metod i nowoczesnych rozwiązań w wychowaniu i nauczaniu przedszkolnym.  Członek I Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkola oraz VI Międzynarodowej Konferencji na temat Edukacji językowej i matematycznej dzieci.

Od 2009 roku współpracuje z miesięcznikiem "Dyrektor Przedszkola" pisząc artykuły o edukacji przedszkolnej i zarządzaniu oświatą.

Zawodowo związana również z tańcem – instruktor tańca. Dba o ciągły rozwój zawodowy własny i pracowników.

"Od zawsze wiedziałam co chcę robić w życiu, stąd odpowiedni dobór studiów z zakresu pedagogiki, terapii dziecięcej, edukacji przedszkolnej i artystycznej. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić cokolwiek innego"

Prywatnie mama dwóch wspaniałych synków Filipa i Iwo

Posiada liczne szkolenia i kursy z zakresu wychowania początkowego m. in.:

 • kinezjologia edukacyjna P.Dennisona
 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • skuteczne nauczanie w edukacji elementarnej
 • zasady postępownia z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
 • nauka czytania w przedszkolu- próba odejścia od standardu
 • budowanie autorytetu nauczyciela
 • profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 • muzykoterapia dla podopiecznych
 • tańce w kole i na siedząco
 • III stopień szkolenia teatralnego min: magia przedmiotów, teatr ulicy, człowiek, ciało, głos.
 • szkolenia metodyczne wydawnictwa Macmillan przeznaczonych dla nauczycieli j. angielskiego
 • „ a gentle start- teaching English to very young learners”
 • “Helping advanced students increase their productive vocabulary “
 • “ Content, Culture and Multiple Intelligences”