Przejdź do treści

Dbamy o harmonijny rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

Nasze Przedszkole realizuje dwa programy nauczania: polską podstawę programową rozszerzoną o autorski program Magic Fish* oraz English National  Curriculum. Dla potrzeb naszej szkoły połączyliśmy obie podstawy. Oznacza to, że treści realizowane w języku angielskim, realizowane są również po polsku. Dzięki temu polska podstawa zostaje poszerzona o dodatkowe informacje, które podnoszą poziom nauczania. 

* Wykorzystując alternatywne metody wspierające rozwój dziecka stworzyliśmy autorski program, który pozwoli nam wspierać Rodziców w kształtowaniu człowieka pełnego miłości, odpowiedzialności, troski, empatii, człowieka, który jest śmiały i ma dobry kontakt z otoczeniem.

Przedszkole „Magic Fish ” realizuje programy:

  • English National Curriculum (2-3 latki Early Years Foundation Stage/ 4 latki Reception/  5 latki Year one) 
  • autorski program wychowania przedszkolnego " Metoda projektów w edukacji przedszkolnej" obejmujący podstawę programową zatwierdzoną przez MENIS
  • rozszerzony program języka angielskiego LETTERLAND nadzorowany przez metodyka języka angielskiego
  • program edukacji polonistycznej "GLOTTODYDAKTYKA" oraz program edukacji matematycznej "Dziecięca Matematyka"
  • program autorski "Mały przyrodnik i przedsiębiorca"
  • program edukacji międzykulturowej
  • nowatorski program przedszkola „Magic Fish ”, który poprzez alternatywne formy wychowania wzmacnia psychikę dziecka
  • rozszerzony program wychowania artystycznego

Wykorzystując w naszej pracy motto „Dziecko uczy się bawiąc” wszystkie zajęcia w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy.

Magic Fish jest przedszkolem o profilu językowo – artystycznym dla dzieci w wieku od 2 - 6 lat. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.30